Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:34 ب.ظ

تبدیل شرکت های تجاری ثبت شده

منظور از تبدیل این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن ، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند مثل این که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا این که شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.
در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است . اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های تجاری دیگر اقدام کند. قانون تجارت در برخی موارد سکوت نموده است برای مثال در تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص سکوت نموده است که این سکوت نه دلالت بر اجازه دارد و نه دلالت بر منع دارد بلکه اصلاَ چنین تبدیلی از دید قانون تجارت محال است و چنانچه کلیه شرکاء آن شرکت ها تمایل فعالیت تجاری در قالب نوع دیگری از شرکت های تجاری را دارند، باید بر اساس قوانین موجود نسبت به انحلال شرکت خود مبادرت کنند. چرا که قانونگذار در تبدیل شرکت ها ، مشکلات ناشی از خلط شرکت اول با شرکت دوم را که راهی برای فرار از مسئولیت مدیران ایجاد می نماید پیش بینی نموده است . در برخی از موارد قانون تجارت صراحتاَ تبدیل یک نوع از شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت ها به رسمیت شناخته است زیرا علم داشته که در چنین شرکت هایی راه های فرار از مسئولیت مدیران و شرکاء قابل مسدود کردن است که به ذکر نمونه هایی از آن ها می پردازیم. همچنین علاوه بر مطالعه ی نوشتار فوق، در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی می توانید ، تمامی سوالات خود را در این رابطه با مشاورین ثبت ایده نو در میان بگذارید. همکاران ما در این مرکز، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
1. تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام و سهامی خاص نه تنها دارای مشترکاتی هستند بلکه دارای تفاوت هایی هستند که این موجب گردیده تا شرکت سهامی خاص ابتدا بستر تبدیل شرکت را به شرکت سهامی عام مهیا کند که قانونگذار در اصلاح قانون تجارت به صورت کامل به آن پرداخته است و برای آن شرایطی را در نظر گرفته است که این شرایط عبارتند از :

    تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در شق اول ماده 278 مقرر می دارد: شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که تبدیل وضعیت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد زیرا موافقت با تبدیل شرکت از وظایف جاری و عادی مجمع عمومی نمی باشد و تصمیمات آن دارای احکام و شرایط فوق العاده و خاص تری است که علی القاعده اخذ چنین تصمیماتی بر عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

    افزایش سرمایه تا حداقل مقرر برای تشکیل شرکت سهامی عام


بند دوم ماده 278 قانون یاد شده مقرر می دارد شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. بدین شرح که مطابق ماده 5 قانون مذکور سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. بنابراین شرکت سهامی خاص باید برای تبدیل به شرکت سهامی عام ، حداقل پنج میلیون ریال سرمایه سرمایه داشته باشد.

    شرکت سهامی خاص حداقل دو سال سابقه ثبت مثبت داشته باشد.

بند سوم ماده 278 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر می دارد شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه ی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. پس باید اول این که دو سال از تاریخ ثبت و تاسیس شرکت گذاشته باشد نه تاریخ تشکیل زیرا مبنای قانون ثبت شرکت بوده است .دوم این که دو تراز خود را با موفقیت در مجمع عمومی تصویب نموده باشد. قانونگذار با پیش بینی این شرایط از سوء استفاده احتمالی شرکت های سهامی خاص که در معرض خطر مالی و ورشکستگی هستند ممانعت به عمل آورد تا به بهانه تبدیل به شرکت سهامی عام توقف خود را در بدهی پوشش ندهند.

    اصلاح اساسنامه سابق مطابق شرایط شرکت های سهامی عام


بند چهارم ماده 287 قانون مذکور شرکت سهامی خاص در حقوق می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اساسنامه آن با رعایت این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد. زیرا برخی از خصایص شرکت های سهامی خاص با شرکت های سهامی عام تفاوت دارد و در صورت عدم اصلاح و عدم انطباق اساسنامه سابق با خصایص شرکت سهامی عام ممکن است موجب معطل ماندن ثبت شرکت گردد یا این که حیات شرکت تازه تاسیس را به خطر بیاندازد.
چنانچه شرایط چهارگانه فوق الذکر که مورد تاکید ماده 287 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قرار گرفته وجود داشته باشد. شرایط قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به عام مهیا می گردد حال که شرایط چهارگانه مهیا گردیده است شرکت سهامی باید تشریفاتی را برای تبدیل به شرکت سهامی عام به شرح ذیل طی نماید :
1. ارسال مدارک مورد نیاز به مرجع ثبت شرکت ها
ماده 279 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص که از شرایط چهارگانه تبدیل به شرکت سهامی عام بوده است چنین می گوید :
شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ای صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند :
1) اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
2) دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
3) صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4) اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد :
الف) نام و شماره ثبت شرکت ؛
ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن ؛
ج) مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن ؛
د) در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن ؛
ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن ؛
و) اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن ؛
ز) هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ؛
ح) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ؛
ط) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته ؛
ی) ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ک) ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
2. ثبت شرکت
مطابق ماده 280 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مورد نیاز ثبت مندرج در ماده 279 قانون مذکور و تطبیق دادن مدارک با قانون مبادرت به ثبت شرکت سهامی عام می نمتید مراتب ثبت شرکت را با هزینه شرکت آگهی می نماید.
نکته : مطابق ماده 281 لایحه مذکور چنانچه سرمایه شرکت سهامی خاص از حداقل مقرر برای شرکت های سهامی عام کمتر باشد برای تبدیل به شرکت سهامی عام باید سرمایه خود را افزایش دهد که در این صورت شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مقررات پذیره نویسی عمومی عرضه نماید که به این منوال اداره ثبت شرکت ها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام با درج تاریخ را صادر خواهد کرد والا شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

    تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی


” ماده 135 قانون تجارت مصوب 1311 در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی مقرر می دارد :
هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است. “

    تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی

ماده 198 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد :
” مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است.”
بنابراین شرایط ارسال و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام مشترک است.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


sling tv
چهارشنبه 25 دی 1398 04:59 ب.ظ
It's hard to find educated people in this particular subject,
but you sound like you know what you're talking about!

Thanks
sling tv
چهارشنبه 25 دی 1398 03:10 ب.ظ
This info is invaluable. Where can I find out more?
sling tv
سه شنبه 17 دی 1398 09:01 ب.ظ
Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.

Do you have any ideas or suggestions? Cheers
sling tv
سه شنبه 17 دی 1398 04:35 ب.ظ
Hello, all the time i used to check webpage posts here early in the break of day,
since i enjoy to find out more and more.
sling tv
جمعه 13 دی 1398 04:07 ق.ظ
It's an amazing article designed for all the web visitors; they will get benefit from it I am sure.
http://tinyurl.com/
پنجشنبه 12 دی 1398 01:43 ب.ظ
Peculiar article, just what I needed.
match.com free trial
سه شنبه 10 دی 1398 02:30 ق.ظ
Hello this is kind of of off topic but I was
wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get
advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
magazin de pescuit
یکشنبه 8 دی 1398 04:36 ب.ظ
We would also like to say that most individuals who find themselves without health insurance are normally students, self-employed and people who are unemployed. More than half in the uninsured are under the age of Thirty-five. They do not think they are wanting health insurance simply because they're young along with healthy. Their own income is normally spent on property, food, and also entertainment. Many people that do represent the working class either 100 % or in their free time are not given insurance via their work so they get along without owing to the rising expense of health insurance in the us. Thanks for the suggestions you share through this blog.
articole pescuit
یکشنبه 8 دی 1398 04:23 ب.ظ
Someone necessarily help to make critically posts I might state. That is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the analysis you made to create this actual submit amazing. Great activity!
coconut oil
جمعه 29 آذر 1398 02:26 ق.ظ
Thanks for the good writeup. It in reality was once a leisure account it.
Glance complicated to far added agreeable from you!
However, how can we be in contact?
coconut oil
یکشنبه 24 آذر 1398 04:54 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like myself,
simply go to see this web site every day because it presents quality contents, thanks
ps4 games
پنجشنبه 21 آذر 1398 12:00 ب.ظ
you're actually a excellent webmaster. The site loading velocity is incredible.
It sort of feels that you're doing any distinctive trick.
Furthermore, The contents are masterwork. you have done a excellent activity in this subject!
ps4 games
سه شنبه 19 آذر 1398 10:54 ب.ظ
If some one wishes expert view regarding running a blog afterward i propose him/her to visit this web
site, Keep up the fastidious job.
quest bars cheap
دوشنبه 18 آذر 1398 08:38 ب.ظ
I wanted to thank you for this excellent read!! I absolutely loved every
bit of it. I've got you saved as a favorite to check out new things
you post…
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 04:40 ب.ظ
May I simply say what a comfort to discover somebody who genuinely
knows what they're talking about online. You
definitely understand how to bring a problem to light and make it important.
More people ought to read this and understand this side of your story.

I can't believe you aren't more popular because you certainly possess the
gift.
ps4 games
پنجشنبه 14 آذر 1398 11:29 ب.ظ
magnificent issues altogether, you simply received a brand new reader.
What would you suggest in regards to your post that you just made
some days ago? Any positive?
ps4 games
پنجشنبه 14 آذر 1398 11:11 ب.ظ
What's up, just wanted to say, I enjoyed this blog post.

It was helpful. Keep on posting!
quest bars cheap
شنبه 9 آذر 1398 12:46 ب.ظ
I am in fact thankful to the holder of this web
page who has shared this fantastic paragraph at at this time.
tinyurl.com
چهارشنبه 29 آبان 1398 06:06 ب.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering
which blog platform are you using for this website?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives
for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
tinyurl.com
سه شنبه 28 آبان 1398 06:48 ب.ظ
hey there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from
right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced
to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your
placement in google and could damage your high quality score if advertising and
marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your
respective fascinating content. Make sure you update this again very soon.
tinyurl.com
سه شنبه 28 آبان 1398 05:37 ب.ظ
Hello there! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through many
of the articles I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy
I discovered it and I'll be bookmarking it and checking back often!
plenty of fish dating site
دوشنبه 27 آبان 1398 05:27 ب.ظ
Hi there all, here every one is sharing such familiarity, so it's nice to read this webpage, and I used to visit this weblog everyday.
coconut oil where
پنجشنبه 23 آبان 1398 01:24 ب.ظ
Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's webpage link on your page
at suitable place and other person will also do similar for you.
plenty of fish dating site
دوشنبه 20 آبان 1398 03:32 ب.ظ
At this moment I am going away to do my breakfast,
later than having my breakfast coming over again to read additional news.
coconut oil health benefits
شنبه 18 آبان 1398 12:14 ب.ظ
Hello to every one, the contents present at this web
site are in fact amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.
benefits of coconut oil
شنبه 18 آبان 1398 11:48 ق.ظ
Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply great
and i could assume you're an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab
your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.
quest bars cheap tumblr
شنبه 20 مهر 1398 09:08 ب.ظ
It's nearly impossible to find experienced people in this particular topic, but you sound like you know
what you're talking about! Thanks
quest bars cheap
چهارشنبه 17 مهر 1398 09:23 ب.ظ
What's up, yeah this paragraph is actually pleasant and I have learned lot
of things from it concerning blogging. thanks.
quest bars cheap
چهارشنبه 17 مهر 1398 02:42 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
quest bars cheap
سه شنبه 16 مهر 1398 06:08 ب.ظ
bookmarked!!, I like your site!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic