تبلیغات
digitaliaa - آشنایی با ثبت شرکت های تجاری رایج در ایران


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :درسا م
تاریخ:دوشنبه 1 مرداد 1397-04:45 ب.ظ

آشنایی با ثبت شرکت های تجاری رایج در ایران

در مقاله قبلی با تعریف ثبت شرکت و شرح مختصری از انواع شرکت های تجاری هفتگانه رایج در قانون تجارت ایران اشنا شدیم .دانستیم که ثبت شرکت از اهمیت ویژه ایی برای شروع یک فعالیت اقتصادی برخوردار می باشد و به کسب و کار رونق و اعتبار خواهد بخشید، لکن برای راه اندازی شرکت در ابتدا باید بدانید کدام یک از انواع شرکت های تجاری برای هر نوع کسب و کار ، روابط بین شرکاء و همچنین مخاطبین کسب و کار راه اندازی شده، مناسب می باشد. بدین جهت در ابتدا می بایست اطلاعات کافی در ارتباط با انواع شرکت های تجاری،مزیت ها، محدودیت ها، تفاوت ها و شباهت های آنها داشته باشید:
انواع شرکت های هفت گانه تجاری عبارتند از:
-1شرکت سهامی2- شرکت تضامنی 3- شرکت با مسئولیت محدود 4 – شرکت نسبی 5- شرکت تعاونی  6- شرکت مختلط سهامی  7- شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت سهامی :
این نوع شرکت که معمولا برای ثبت شرکت های مهم و بزرگ انتخاب می شود ، تقسیم سرمایه در آن به صورت تبدیل سرمایه به تعدادی سهام با ارزش و یکسان است و شرکا که در این نوع شرکت به آنها سهامدار گفته می شود، می توانند با خرید هر تعداد سهام  به مبزان همان سهام مالکیت شرکت را در اختیار بگیرند همچنین فعالیت های یک شرکت سهامی بر مبنای سه بخش است :
بخش تصمیم گیرنده     بخش اجرایی      بخش ناظر
بخش تصمیم گیرنده :در مجامع سهامداران که با حضور سهامداران تشکیل می شود .معرف این بخش است .مجموعه هایی که برای تصمیم گیری در امور مختلف شرکت عبارتند از – مجمع موسس . مجمع عمومی .مجمع فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده.
بخش اجرایی :در شرکت های سهامی یک گروه از سهامداران و رای انها به عنوان هیت مدیره وظیفه انتخاب (مدیر کل ) را به عهده دارد .
بخش ناظر :سهامداران ناظران و کنترل کنندگان شرکت سهامی هستند انها با رای خود در مجامع قدرت نظارت شان را اعمال می کنند .
شرکت سهامی خود دارای دو دسته بندی می باشد:

    شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص :سرمایه اولیه این نوع شرکت سهامی می بایست به طور کامل توسط موسسین تامین شود ،در غیر این صورت و در صورت تصمیم به فروش سهام به غیر ،انتقال و فروش سهم باید با موافقت مدیران و یا مجمع شرکت انجام پذیرد .
شرکت سهامی عام: در این نوع از شرکت سهامی بخشی از سرمایه اولیه از طریق فروش سهام به مردم و بقیه توسط موسسین یا شرکاء تامین می شود ، بنا بر این هر کس می تواند اقدام به خرید سهام نماید و برای فروش انها هم موافقت دیگرسهامداران الزامی  نیست .بنابراین اصلی ترین تفاوت شرکت سهامی خاص و عام در قابلیت معامله در بازار بور س اوراق بهادار است .
شرکت سهامی خاص که بنا بر توضیحات ارائه شده امکان معامله در بورس اوراق بهادار ندارد اما شرکت سهامی عام ار این امکان برخوردار می باشد.

    شرکت با مسئولیت محدود  :

شرکت با مسئولیت محدود که شبیه ترین شرکت به  شرکت های سهامی می باشد ، اما با یک تفاوت عمده که در شرکت ها مسئولیت محدود مسئولیت تک تک سهام  گذارن در شرکت محدود به مشروط به میزان سرمایه گذاری انها در شرکت است و نه بیش از آن . بنا براین  اگر داشته های شرکت نتواند پاسخگوی دیون شرکت باشد شرکا به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول می باشند.این مهمترین وجه تشابه این دو شرکت می باشد.اما در رابطه با وجه افتراق  آنها در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت تبدیل به ورقه های سهام نمی شود و به صورت سرمایه باقی می ماند . دیگر تفاوت آن در حداقلتعداد شرکاء می باشد، که برای راه اندازی شرکت سهامی خاص با حداقل سه نفر قابل ثبت می باشداما در شرکت با مسئولیت حضور دو شریک نیز قابل قبول است.بزرگترین مزیت شرکت با مسئولیت محدود این است که هیچ گونه مقدار سرمایه برای آن در نظر گرفته نشده است .لذا با حداقلیا حداکثر سرمایهمیتوان شرکت را ثبت نمود به علاوه الزام قانونی برای ارائه مدارک مربوط به پرداخت سرمایه وجود ندارد .شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های تضامنی ،برای راه اندازی بنگاهای کوچک تجاری مناسب تر است .

    شرکت تضامنی:

در این نوع شرکت که برای ثبت آن باید دقت بسیاری در انتخاب شرکاء و اعضاء صورت گیرد زیرامسئولیت شرکا در شرکت تضامنی بیشتر از سایر شرکت ها است و هر کدام از شرکا ضامن تمام بدهی ها و دیون شرکت است.به طور مثالشخصی که مطالبه ایی از یک شرکت ور شکسته تضامنی داشته باشد هر یک از شرکاء در دسترس بدون توجه به میزان سرمایه اولیه مسئول پرداخت دیون می باشند ،مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت بسیار سنگین می باشدچراکه تعهد ات انها محدود به مبلغ سرمایه انها نیست و در صورت لزوم مجبور به پرداخت دیون از اموال شخصی خود می باشند . این مهم ترین وجه افتراق آن  با سایر شرکت ها است .سود شرکت تضامنی نسبت سهم شرکا تقسیم می شود برای ثبت شرکت تضامنی وجود حداقل دو شریک الزامیست . بنا بر موارد اشاره شده شرکت تضامنی بابت تضمینی که در قبال بدهی های خود از جانب تمام شرکا دارد بسیار مطمئن است .

    شرکت نسبی  :

این شرکت توسط دو یا چند نفر  جهت امورتجارتیوتحتاسممخصوصتاسیس می شود و از نظر ماهیت شبیه به شرکت تضامنی می باشد با این تفاوت که هر کدام از شرکا به میزان در صد سهم خود در سرمایه شرکت مسئول پرداخت مطالبات هستند  بنابر این بر خلاف تضامنی که شرکا  در مقابل کلیه بدهی و تعهدات ان مسئولیت دارند اما در شرکت نسبی هرکس بنابر در صد مالکیت خود می بایست سهمی از کل بدهی های شرکت را بدهد در این نوع شرکت نوع شرکت منافع و سود هم به نسبت سرمایه سرمایه گذاران تقسیم می شود .

    شر کت تعاونی :

شرکت تعاونی با هدف به اشتراک گذاری توانایی اعضاء که هریک به تنهایی قادر به دستیابی به هدف مشترک نمی باشند تاسیس می شود .
در این نوع شرکت به جای سرمایه هر عضو از اعضا نقش اساسی دارند .به طوری که در آن هر عضو بدون توجه به سرمایه آورده دارا یک حق رای است .این نوع شرکت به دو گروه– عام و خاص – تقسیم می شوند: شرکت سهامی  عام  که هر کس می تواند به عضویت ان در بیاید و اما شرکت تعاونی خاص تنها از گروه یا صنفی خاص اعضاء را  قبول می کن مانند تعاونی دانشجویان .پزشکان . کارگران و غیره .تعداد اعضای شرکت تعاونی بطور کلی باید – هفت – نفریا بیشتر باشد . که تعداد افراد با توجه به نوع شرکت تعاونی و سرمایه اولیه می تواند متغیر باشد.

    شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی :

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک به طور دائم شراکت دارند .شریک یا شرکا تضامنی و شرکت سهامی .
شرکای سهامی که سرمایه آنها به صورت سهم تقسیم شده است و طبعا مسئولیت آنها در مقابل دیون شرکت به میزان سرمایه آنهاست.
اما شرکای ضامن که سرمایه آنها به صورت سهم نمی باشد و مسئول تامین تمام دیون شرکت می باشند حتی اگر این دیون بیش از دارایی شرکت باشد. شرکای تضامنی طبعا مسئول و تصمیم گیرنده در اداره شرکت می باشند و سایر شرکاء دارای حق انتخاب مدیران در مجمع عمومی نمی باشند و تنها دارای حق نظارت بر مدیریت شرکت می باشند.
شرکت مختلط غیر سهامی هم دارای  ساختاری  شبیه به شرکت مختلط سهامی می باشد که در هر دو شرکت یک یا چند شریک تضامنی وجود دارد با این تفاوت که در شرکت مختلط غیر سهامی به جای شرکای سهامی شرکا با مسئولیت محدود حضور دارند.
شرکت های تجاری رایج در ایران را برشمردیم و وجوه تشابه و افتراق آنها را بررسی نمودیم. در صورت نیاز به مشاوره در رابطه با ثبت هر یک از انواع این شرکتها مشاورین زبده ما در ثبت شرکت ایده در خدمت شما هستند و همواره پاسخگوی سولات شما خواهند بود.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


quest bars cheap
پنجشنبه 20 تیر 1398 02:52 ق.ظ
My brother suggested I might like this blog. He used to be totally right.
This publish truly made my day. You cann't imagine simply how so much time I had spent for this info!
Thank you!
tinyurl.com
دوشنبه 10 تیر 1398 06:06 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite certain I'll learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!
how to get help in windows 10
شنبه 8 تیر 1398 08:10 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for
آشنایی
plenty of fish dating site
شنبه 1 تیر 1398 04:06 ق.ظ
Excellent blog right here! Also your site loads up very fast!
What web host are you using? Can I am getting your affiliate link in your host?
I want my website loaded up as fast as yours lol
gamefly free trial
جمعه 17 خرداد 1398 05:03 ق.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
It will always be helpful to read through content
from other authors and use a little something from their web sites.
gamefly free trial
سه شنبه 14 خرداد 1398 02:31 ق.ظ
Good post. I'm facing many of these issues as well..
how to get help in windows 10
پنجشنبه 9 خرداد 1398 09:29 ق.ظ
It's very easy to find out any topic on net as compared to
books, as I found this paragraph at this website.
minecraft free download pc
جمعه 27 اردیبهشت 1398 06:20 ب.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem
to get there! Appreciate it
g
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 05:49 ق.ظ
Excellent, what a website it is! This weblog gives helpful
information to us, keep it up.
minecraft
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 07:46 ب.ظ
Everyone loves what you guys tend to be up too. This
kind of clever work and exposure! Keep up the terrific
works guys I've you guys to blogroll.
http://tinyurl.com/yyunybc3
یکشنبه 25 فروردین 1398 11:15 ق.ظ
Hi there, this weekend is nice for me, because this point in time
i am reading this enormous informative post here at my home.
minecraft
جمعه 23 فروردین 1398 03:34 ق.ظ
That is really interesting, You are an overly skilled blogger.
I've joined your rss feed and stay up for looking for more
of your great post. Also, I've shared your site in my social
networks
minecraft
دوشنبه 19 فروردین 1398 09:41 ق.ظ
Wonderful post however , I was wanting to know
if you could write a litte more on this subject?

I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Many thanks!
minecraft
پنجشنبه 15 فروردین 1398 07:45 ب.ظ
If you are going for best contents like me, just pay a visit this site everyday since it presents quality contents,
thanks
minecraft
چهارشنبه 14 فروردین 1398 11:55 ب.ظ
What's up to every one, it's genuinely a good for me to pay a visit this web site, it contains valuable Information.
tinyurl.com
سه شنبه 13 فروردین 1398 09:07 ق.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.

I would be awesome if you could point me in the direction of
a good platform.
descargar facebook
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:08 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has
a lot of unique content I've either authored myself or
outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you
know any ways to help protect against content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.
Sling TV Save Money Coupon 2018
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:46 ب.ظ
Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard
on. Any suggestions?
What Equipment is Needed for Sling TV
دوشنبه 28 آبان 1397 08:33 ب.ظ
Great blog here! Also your site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my site loaded up as fast as yours lol
quest bars cheap
شنبه 12 آبان 1397 08:22 ب.ظ
Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet
Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
up! Other then that, very good blog!
Coconut Oil Benefits
دوشنبه 7 آبان 1397 08:49 ب.ظ
I think this is among the most significant info for me.
And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is wonderful, the articles
is really great : D. Good job, cheers
Health Benefits of Coconut Oil
سه شنبه 1 آبان 1397 03:03 ق.ظ
You made some really good points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.
Health Benefits of Coconut Oil
یکشنبه 29 مهر 1397 11:36 ب.ظ
This information is priceless. When can I find out more?
Benefits of Coconut Oil
شنبه 28 مهر 1397 04:09 ق.ظ
You ought to take part in a contest for one of the highest quality websites
on the net. I will recommend this blog!
Coconut Oil Benefits
جمعه 27 مهر 1397 10:50 ق.ظ
I could not refrain from commenting. Well written!
tinder dating site
سه شنبه 24 مهر 1397 10:15 ب.ظ
It's very effortless to find out any topic on web as compared to books,
as I found this piece of writing at this web
page.
minecraft free download 2018
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:14 ب.ظ
I take pleasure in, cause I discovered just what I used to be taking a look for.
You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
minecraft free download 2018
چهارشنبه 18 مهر 1397 05:02 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it
up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best
minecraft free download 2018
دوشنبه 16 مهر 1397 03:34 ب.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read more of
your useful info. Thanks for the post. I'll certainly return.
minecraft
جمعه 13 مهر 1397 03:43 ق.ظ
Peculiar article, just what I was looking for.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر