Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :درسا م
تاریخ:سه شنبه 5 آذر 1398-12:43 ب.ظ

نکاتی که قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید بدانید

 
شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود شود.
به موجب ماده 95 ق.ت، شرکت بامسئولیت محدود الزاماَ برای امور تجاری تشکیل می شود، اما به موجب ماده 2 لایحه قانون تجارت ، شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود.
یادآوری می گردد :
– در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
– حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
–  اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
– در نام شرکت بامسئولیت محدود، می بایست عبارت ” بامسئولیت محدود ” قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
– در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
– مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت بامسئولیت محدود
تشکیل شرکت بامسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی عام و خاص تشریفات پیچیده ای ندارد. به موجب ماده 96 قانون تجارت، ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “. در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود. در ماده 115 ق.ت، برای اشخاصی که به طور غیرواقعی پرداخت تمام سرمایه را تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است.
در شرکت سهامی لحظه ایجاد شخصیت حقوقی، قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان می باشد و پرداخت تمام سرمایه ایجاد شرکت نیست و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه کفایت می کند.

مسئولیت شرکا
مسئولیت شرکای شرکت بامسئولیت محدود، فقط تا میزان ( نه نسبت ) سرمایه خود در برابر قروض و تعهدات شرکت است، زیرا شرکت بامسئولیت محدود از شرکت های سرمایه ای می باشد. مثلاَ با فرض وجود 4 شریک و 100 میلیون سرمایه برای هر شریک ، شرکت یک میلیلرد بدهی داشته باشد، مسئولیت شرکا فقط تا میزانی است که در شرکت وارد کرده اند و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارند و امکان مراجعه طلبکاران به شرکا وجود ندارد. پس از انحلال شرکت نیز، حتی به میزان سرمایه امکان مراجعه به اموال شخصی شرکای شرکت بامسئولیت محدود وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که به مسئولیت تضامنی یا ضامن بودن شریک تصریح شده باشد، مانند 101 ق. ت
از نظر نوع مسئولیت ، میان شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی شباهت وجود دارد اما باید توجه کرد که در ماده یک لایحه ، حد مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد. زیرا در شرکت سهامی سرمایه به سهام تقسیم می شود.

اساسنامه و شرکتنامه شرکت بامسئولیت محدود
شرکتنامه قرارداد نشکیل شرکت است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود. اساسنامه قانون اداره شرکت است. به عقیده دکتر اسکینی در شرکت بامسئولیت محدود ، اساسنامه برخلاف شرکت سهامی الزامی نمی باشد. البته این نظر قابل تامل است زیرا به موجب ماده 108 ق. ت ، ” روابط بین شرکا تابع اساسنامه است .”
در شرکت های سهامی و تعاونی و شرکت های مختلط ، اساسنامه الزامی است اما در سایر شرکت ها وجود شرکتنامه اجباری است.

اداره شرکت بامسئولیت محدود
طبق ماده 104 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :
_ از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت
_ از بین شرکاء بدون اخذ حقوق
_ خارج از شرکا و حقوق بگیر
_ خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق
ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است : ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است “.

بطلان شرکت بامسئولیت محدود
به موجب ماده 100 ق.ت، ” هر شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند .”
در موارد ذیل شرکت بامسئولیت محدود باطل است :
1. اگر تمام سهم الشرکه نقدی تادیه نشود و یا تمام آورده غیرنقد تقویم یا تسلیم نشود.
2. عدم تعیین آورده غیرنقد
رفع موجبات بطلان توسط شرکا موجب می شود که شرکت تشکیل شود اما شرکت از روزی تشکیل شده محسوب می شود که موجب بطلان مرتفع شود نه از روزی که شرکا شرکت را تشکیل شده اعلام کرده اند. اشخاص ذینفع نیز می توانند از آثار بطلان تا قبل از تاریخ برطرف شدن موجب بطلان استفاده کنند.

مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


sling tv
سه شنبه 24 دی 1398 09:32 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching
for sling tv
http://www.zmatureporn.com/
چهارشنبه 18 دی 1398 01:37 ق.ظ
Hey there! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My weblog looks weird when browsing from my iphone4. I'm trying
to find a template or plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any suggestions, please share.

Thank you!
sling tv
چهارشنبه 18 دی 1398 12:46 ق.ظ
I must thank you for the efforts you have put in penning this website.
I really hope to check out the same high-grade blog
posts from you in the future as well. In fact, your creative
writing abilities has inspired me to get my very own blog now ;)
asksylphoflight.tumblr.com sling tv
یکشنبه 15 دی 1398 07:44 ق.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of
websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard fantastic things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be really appreciated!
sling tv
جمعه 13 دی 1398 08:01 ق.ظ
Highly descriptive blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?
sling tv
چهارشنبه 11 دی 1398 02:21 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's web site link on your page at
suitable place and other person will also do similar in favor of you.
match.com
چهارشنبه 11 دی 1398 10:36 ق.ظ
I've been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of house
. Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
Reading this info So i'm satisfied to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I found
out just what I needed. I most without a doubt will make sure to don?t overlook this website and give it a
look regularly.
http://asksylphoflight.tumblr.com
سه شنبه 10 دی 1398 02:43 ب.ظ
After looking over a handful of the blog articles on your blog, I seriously like
your technique of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look
at my website as well and tell me what you think.
match.com free trial
سه شنبه 10 دی 1398 12:51 ق.ظ
I was able to find good info from your content.
match.com free trial
دوشنبه 9 دی 1398 03:47 ق.ظ
Thank you for another excellent post. Where else may anybody get that type of info in such an ideal approach of writing?
I have a presentation subsequent week, and I'm at
the search for such info.
match.com free trial
دوشنبه 9 دی 1398 02:28 ق.ظ
Thankfulness to my father who informed me about this blog, this web site is in fact amazing.
match.com free trial
دوشنبه 9 دی 1398 12:19 ق.ظ
Thanks for every other informative website.

Where else may I get that type of info written in such
a perfect manner? I have a mission that I'm just now running on, and I've
been at the glance out for such information.
how to get help in windows 10
شنبه 7 دی 1398 09:03 ق.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us
so I came to check it out. I'm definitely loving the
information. I'm bookmarking and will be tweeting
this to my followers! Excellent blog and great design.
coconut oil
سه شنبه 26 آذر 1398 06:51 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of
writing posted at this site is actually pleasant.
coconut oil
سه شنبه 26 آذر 1398 12:33 ق.ظ
Wow, that's what I was seeking for, what a information! existing
here at this website, thanks admin of this site.
coconut oil
دوشنبه 25 آذر 1398 03:22 ق.ظ
Greetings! I've been reading your blog for a while now and finally got
the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!
Just wanted to tell you keep up the great job!
ps4 games
پنجشنبه 21 آذر 1398 10:58 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
My blog has a lot of completely unique content I've either written myself or
outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you
know any solutions to help prevent content from being ripped off?
I'd definitely appreciate it.
ps4 games
پنجشنبه 21 آذر 1398 06:36 ق.ظ
Superb blog! Do you have any hints for aspiring writers? I'm hoping to start
my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are
so many options out there that I'm totally confused .. Any tips?

Thank you!
quest bars cheap
دوشنبه 18 آذر 1398 11:48 ق.ظ
Good info. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon).
I've saved it for later!
quest bars cheap
دوشنبه 18 آذر 1398 03:38 ق.ظ
Useful information. Lucky me I discovered your site by chance,
and I am shocked why this twist of fate did not happened in advance!
I bookmarked it.
해외안전놀이터
یکشنبه 17 آذر 1398 03:34 ب.ظ
great website...plenty of useful information here
quest bars cheap
یکشنبه 17 آذر 1398 05:15 ق.ظ
We stumbled over here by a different web address and thought I might check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page again.
quest bars cheap
شنبه 16 آذر 1398 02:16 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing
posted at this site is truly nice.
viagra generic
شنبه 16 آذر 1398 08:13 ق.ظ
down factor generic pills in usa extremely tell originally association [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic pills in usa[/url] hard
company thus sugar http://www.vagragenericaar.org/ simply sun
ps4 games
شنبه 16 آذر 1398 05:26 ق.ظ
wonderful points altogether, you just received a emblem new reader.

What might you suggest about your publish that you just made some
days ago? Any sure?
ps4 games
شنبه 16 آذر 1398 03:28 ق.ظ
Good day! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my old room mate!
He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.

Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
generic viagra
شنبه 16 آذر 1398 12:36 ق.ظ
sildenafil citrate efectos [url=https://viaqraonlinegen.com/]women viagra[/url] sildenafil ms/ms buy generic viagra sildenafil sandoz 100 mg ára sildenafil thailand https://viaqraonlinegen.com/ blueberry 100 sildenafil 100mg
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 11:32 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
updates.
order cialis online
جمعه 15 آذر 1398 09:13 ب.ظ
so tadalafil erectalis [url=http://www.cialisps.com/]cialis
20[/url] strongly cuantos mg de tadalafil debe tomar always discount tadalafil and viagra where to buy cialis simply quanto tempo prima si deve prendere il tadalafil free tadalafil lage
bloeddruk http://www.cialisps.com/ fully tadalafil 5mg daily dose review
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 04:11 ب.ظ
Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I'm going to revisit once again since I
bookmarked it. Money and freedom is the best way to
change, may you be rich and continue to help others.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو